להתחברות

גרונטולוגיה - אוניברסיטת חיפה

איכות או הארכת החיים? | עמוד דיון

תקציר

איכות או הארכת החיים?

חלוקה לקבוצות איכות או הארכת חיים

חלוקה לקבוצות איכות או הארכת חיים

הדיון

x

לחצו כאן למטה על תגובה וכתבו את דעתכם

מה דעתכם על הנושא?

מה דעתכם על הנושא?

B7 נהורא