להתחברות

גרונטולוגיה - אוניברסיטת חיפה

חדר C9 – האחריות לטיפול | עמוד דיון

תקציר

חדר C9 – האחריות לטיפול

הדיון

x

מהי הדילמה?

לחצו כאן למטה על תגובה והגדירו את הדילמה

הגדרת הדילמה

הגדרת הדילמה

x

נמקו והסבירו את אחת העמדות

לחצו כאן למטה על תגובה ונמקו את העמדה

עמדה ראשונה

עמדה ראשונה

x

נמקו והסבירו את העמדה הנגדית

לחצו כאן למטה על תגובה ונמקו את העמדה

עמדה נגדית

עמדה נגדית