להתחברות

גרונטולוגיה - אוניברסיטת חיפה

חדר D4 – כינוי הזיקנה | עמוד דיון

תקציר

חדר D4 – כינוי הזיקנה

הדיון

x

מהי הדילמה?

לחצו כאן למטה על תגובה והגדירו את הדילמה

הגדרה הדילמה

הגדרה הדילמה

x

נמקו והסבירו את אחת העמדות

לחצו כאן למטה על תגובה ונמקו את העמדה

עמדה ראשונה

עמדה ראשונה

x

נמקו והסבירו את העמדה הנגדית

לחצו כאן למטה על תגובה ונמקו את העמדה

 

עמדה נגדית

עמדה נגדית